Het slachtoffer die dader word en de dader die slachtoffer word.

Kind…
Puur, zuiver en leergierig, verkennend en ontdekkend de wereld in.
Absorberend vermogen dat vormt.
Zintuigen die invloeden registreren en het ongerijpte bewustzijn weten te beïnvloeden om hem te maken tot wie hij is.
Een gebrek aan respect, geborgenheid en zelfwaarde doet verlangen naar zichzelf verliezen obsessief groeien en grenzen aan normen en waarden vervagen.
Discriminatie kweekt discriminatie, racisme en extremisme.
Extremisme brengt ons allen dichterbij hedonisme,satanisme en terrorisme.
Op het randje en klaar om er vanaf geduwd te worden.
De satanische terrorist die door ondervonden verlies, lijden en machteloosheid zichzelf gerechtvaardigd voelt om hele samenlevingen uit te moorden.
Schaap lijkende samenlevingen die geleid worden door satanische leiders die onder mom van landsbelang zich schuldig maken aan polarisatie, machtsmisbruik, onderdrukking en massamoord.

Het slachtoffer die dader word en de dader die slachtoffer word.